Житомирський інститут культури і мистецтв


Книги – мов ріки, які наповнюють собою весь світ;
Це – джерело мудрості, у книгах – бездонна глибина…
І якщо старанно пошукати в книгах мудрості,
то знайдеш велику втіху і корисне для своєї душі.

З «Повісті минулих літ»

Про бібліотеку

Бібліотека Інституту заснована у 2000 році. Основними її завданнями є створення книжкового фонду для забезпечення навчально-виховного процесу. Сьогодні бібліотека стала основним джерелом інформаційного забезпечення студентів денної та заочної форм навчання, науково-педагогічних працівників, аспірантів, науковців та викладачів інших навчальних закладів та установ.

Режим роботи бібліотеки

Понеділок 09.00 – 18.00П’ятниця 09.00 – 18.00
Вівторок 09.00 - 18.00 Субота вихідний день
Середа 09.00 – 18.00 Неділя вихідний день
Четвер 09.00 – 18.00 Обідня перерва 13.00 – 14.00

Порядок запису до бібліотеки

 • Запис студентів до Бібліотеки здійснюється при наявності паспорта, студентського квитка та 2-х фотокарток.
 • Користувачі з інших установ записуються до Бібліотеки (з правом користування документами тільки в читальному залі) при наявності паспорта.
 • На підставі поданих документів на кожного читача заповнюється реєстраційна картка, видається читацький квиток, заповнюється читацький формуляр, як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду Бібліотеки та їх повернення.
 • Під час запису до Бібліотеки користувачі мають ознайомитися з «Правилами користування бібліотекою Житомирського інституту культури і мистецтв» та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому квитку (формулярі, реєстраційній картці).

  Основні послуги

  Користувачі бібліотеки отримують:

 • інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документу;
 • будь-який документ з фонду бібліотеки для користування в читальних залах та на абонементі;
 • інформацію з електронних ресурсів бібліотеки;
 • інформацією з мережі Інтернет для оволодіння необхідним об’ємом знань із засвоєння матеріалів навчальних програм та підвищення професійного рівня;
 • допомогу фахівців бібліотеки в пошуку джерел інформації.

  До послуг користувачів бібліотеки:

 • щорічна передплата журналів, газет, вісників вищих навчальних закладів та установ, збірників наукових видань;
 • карткові каталоги і картотеки;
 • відділ абонементу;
 • постійно діючі виставки нових надходжень та власних видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • книжкові виставки на допомогу студентам у науковій роботі та організації навчально-виховного процесу.

 • Житомирський інститут культури і мистецтв