Житомирський інститут культури і мистецтв


Спеціальність театральне мистецтво

Етапи сходження - Фільм про Житомирський інститут культури та мистецтв

Ми проводимо підготовку студентів за напрямом 6.020201 та спеціальністю 7.02020101 "театральне мистецтво", і готуємо фахівців наступних кваліфікацій:

Характеристика спеціальності

Театр - вид мистецтва, який першорядним значенням в житті суспільства визначає формування художнього відображення дійсності на засадах моральності та естетизму. З розвитком духовної культури суспільства розвивалося, змінювалося та удосконалювалося й театральне мистецтво. В умовах переходу до ринку, коли високопрофесійний рівень людини найчастіше стає головним чинником її соціального становища, перед українським суспільством постає потреба забезпечення високої кваліфікації спеціалістами, які працюють у сфері культури й мистецтва. Головним своїм завданням викладачі секції визначають виховання режисера як самостійного художника, творця образності, що майстерно володіє технікою та методами мистецтва, спираючись на відомі положення театральної педагогіки, створюваної протягом багатьох десятиліть провідними митцями. Виховання акторів та режисерів як високо досвідчених фахівців, допомога їм сформуватись як особистостям та утвердитись на передових громадських і естетичних позиціях є основною метою педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників інституту.

Специфіка навчання на секції театрального мистецтва полягає у підборі індивідуальних педагогічних методів навчання та самостійній роботі студентів. Творчі доробки студентів-режисерів під керівництвом високопрофесійних фахівців водночас є і формою звітності, які проводяться щосеместрово. Свої творчі здобутки студенти мають змогу застосовувати у постійно діючому студентському навчальному театрі, який співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами, закладами та установами культури міста, області та на всеукраїнському рівні. Викладачі та студенти кафедри активно співпрацюють з Житомирським обласним музично-драматичним театром ім. І.Кочерги, Обласною телерадіокомпанією, театрами Білорусії.

Навчальні дисципліни, які вивчають фахівці спеціальності «театральне мистецтво»:
 • Теорія театрального мистецтва;
 • Історія театру;
 • Майстерність актора;
 • Історія та теорія видовищ та масових свят;
 • Основи режисури;
 • Режисура;
 • Ритміка;
 • Основи драми;
 • Історія кіно;
 • Сценарна майстерність;
 • Сценічна пластика;
 • Історія музики;
 • Режисура концертного номера;
 • Режисура кіно, радіо, телебачення;
 • Режисура масово-розважальних програм;
 • Мистецтво ведучого і конферансу;
 • Грим;
 • Музика в масовому святі;
 • Танець в масовому святі;
 • Пантоміма;
 • Психологія режисерської та акторської діяльності;
 • Історія українського театру;
 • Методика викладання фахових дисциплін;
 • Режисура естради;
 • Режисура спортивно-видовищних заходів;
 • Режисура та драматургія обрядів;
 • Менеджмент видовищних заходів;
 • Організація та методика підготовки масових свят;
 • Організація та методика проведення весільних свят;
 • Методика роботи режисера з драматургом;
 • Основи музичної драматургії;
 • Світова сучасна режисура сценічних мистецтв.
 • Сфери зайнятості випускників

  Випускники спеціальності «театральне мистецтво» ефективно працюють в установах та закладах культури, мистецьких студіях, інших організаціях. В установах та закладах культури і мистецтв, позашкільних навчальних закладах, дитячих музичних шкіл, та шкіл мистецтв, ліцеях, гімназіях, коледжах займають наступні посади:

  Студенти спеціальності проходять поглиблену підготовку з використання теоретичного та практичного досвіду організації естрадної діяльності та масових свят; опановують сучасні засоби театральної педагогіки. Функціонування при кафедрі постійно діючого навчального театру є вагомою складовою процесу формування фахівців з театрального мистецтва, здатних використовувати новітні технології в процесі постановки різноманітних за формою та напрямами вистав і театралізованих видовищ.

  Викладачі і студенти кафедри постійно виступають членами журі обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів аматорського мистецтва, беруть участь у переглядах прем'єрних вистав театрів, надають методичну і практичну допомогу зразковим, народним театральним колективам.

  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Театральне мистецтво"
  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Театральне мистецтво"

  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Театральне мистецтво (за видами)"
  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Театральне мистецтво (за видами)"

  Ми запрошуємо Вас подати документи та навчатися у нас, щоб стати фахівцем зі спеціальності "Театральне мистецтво."


  Житомирський інститут культури і мистецтв