Житомирський інститут культури і мистецтв


Діловодство та інформаційна діяльність

Упродовж багатьох століть велике значення мали фундаментальні знання з управління інформацією, але особливої ваги набули вони при вступі нашої цивілізації в еру інформації. Виникла необхідність створення якісно нової соціальної технології для формування нової людини, здатної жити і діяти в умовах сучасного інформаційного суспільства. Останніми роками в галузі інформаційної діяльності відбуваються радикальні зміни: значно розширяється саме поняття інформаційного простору, швидко впроваджуються у практику нові інформаційні технології, створюється широка сітка національних й міжнародних комп’ютерних мереж з різноманітними базами та банками даних.

Коротка характеристика спеціальності

Особливу увагу при підготовці фахівців ми зосереджуємо на наступних питаннях:

У процесі навчання наші студенти засвоюють ряд унікальних спеціалізованих дисциплін:
 • Аналітико-синтетична переробка інформації;
 • Архівознавство;
 • Державне управління;
 • Діловодство;
 • Документаційне забезпечення діяльності установи;
 • Документознавство;
 • Електронний документообіг;
 • Інтернет технології та ресурси Інформаційна безпека та захист інформації;
 • Інформаційний менеджмент;
 • Інформаційні ресурси;
 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Інформаційно-аналітичні продукти і послуги;
 • Лінгвістичні основи документознавства;
 • Маркетинг;
 • Менеджмент;
 • Міжнародна інформація;
 • Організація діяльності інформаційних установ;
 • Системи управління базами даних;
 • Управлінське документознавство тощо.
 • Наші випускники працюють у наступних установах та організаціях

  Наші випускники можуть займати такі посади в установах та організаціях народного господарства:
 • документознавець;
 • менеджер інформації;
 • керівник/спеціаліст служби документаційного забезпечення управління;
 • менеджер інформаційно-консалтингової фірми;
 • референт/помічник керівника;
 • архівіст;
 • організатор діловодства;
 • офіс-менеджер, керівник офісу;
 • керівник адміністративного апарату;
 • науковий співробітник;
 • помічник керівника підприємства, установи, організації;
 • помічник нотаріуса;
 • керівник інформаційної служби;
 • начальник відділу стратегічного планування та прогнозування;
 • фахівець з організації інформаційної безпеки.

 • Кафедра проводить підготовку спеціалістів за кваліфікаціями:

  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"
  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"

  Ми запрошуємо Вас подати документи та навчатися у нас, щоб стати фахівцем зі спеціальності "Діловодство та інформаційна діяльність."


  Житомирський інститут культури і мистецтв