Житомирський інститут культури і мистецтв


Спеціальність дизайн

Спеціальності - Фільм про Житомирський інститут культури та мистецтв

Термін «Дизайн» історично виник досить недавно, проте як спосіб особливої естетичної діяльності людини сам дизайн існує протягом тисячоліть, вирішуючи проблему співвідношення краси й корисності речей для людини. І якщо красу уособлює в собі мистецтво, інтуїція художника, то корисність – логіка, наукова точність. Поєднання логічного і чуттєвого взяла на себе одна із галузей мистецтвознавства – дизайн. Формування професійного дизайнера відбувається у двох напрямах - мистецькому й технологічному. Історично довівши свої можливості в розвитку ринкової економіки, у створенні конкурентоспроможної продукції, в насиченні ринку промисловими товарами і нормалізації умов життя населення дизайн повинен внести свій вагомий внесок у вирішення соціально значимих проблем ринкових перетворень і в Україні. Це зумовило доцільність підготовки фахівців вищої освіти з різних видів дизайну в Житомирському інституті культури і мистецтв.

Різнобарв'я художніх мов, що існують в сучасному просторі, характеризуються ознаками естетичної візуалізації інформаційного середовища, глобалізацією мереж комунікаційних зв'язків, створенням системи впливових факторів на формування світогляду, естетичного смаку, інтересів, потреб, естетичних орієнтацій людини. Тому дуже важливим фактором професійного становлення сучасного дизайнера є розвиток творчих здібностей студента, формування високої інтелектуальної та моральної культури.

Конкретними питаннями надання освітніх послуг з дизайну займається секція з дизайну. Секція з дизайну є тим фаховим джерелом, який склали професійний базис формування спеціалістів з дизайну, пропагує універсальний підхід до дизайнерської освіти, оскільки кожен фахівець має володіти не тільки базовими знаннями у галузі теорії й методики, але і практичними навичками у галузі дизайну. Усвідомлення того, що дизайнер повинен володіти фаховим арсеналом, високим інтелектуальним рівнем, сучасним світоглядом, бути добре обізнаним у художній і загальній культурі спонукає викладачів секції докладати всебічних зусиль для досягнення студентами цих висот протягом усіх років навчання.

Саме ці концептуальні засади дозволять секції відповідним чином спрямувати навчальний процес: дипломні роботи (проекти), а часто й курсові проекти та звіти по практиці є добрими взірцями бажаних підходів до розробки тематики. В них поєднуються науковий підхід, перспективне мислення, художній смак. Ці та інші риси дозволяють сподіватись, що в подальшому студенти Інституту заявлять себе справжніми майстрами своєї справи і гідно представлятимуть дизайн України на різних форумах, конференціях, конкурсах, а їх проектні розробки будуть активно втілюватись в життя.

Модель підготовки фахівців спеціальності дизайну заснована на впровадженні інноваційних розробок, проектуванні різноманітних об’єктів середовища життєдіяльності людини: житлових, службових, адміністративних та громадських приміщень, об‘єктів соціально-культурної сфери, готельно-ресторанного господарства, торговельних, виставкових залів, елементів фірмової символіки, об‘єктів ландшафту тощо. Дизайнерський підхід до вирішення проектних завдань характеризується врахуванням широкого комплексу формоутворюючих факторів, серед яких – художня виразність, оригінальність, стильова визначеність, функціонально-планувальна організація, композиційна цілісність, естетичність, ергономічність, ефективність конструктивно-технологічних рішень.

Навчально-педагогічний процес на кафедрі набуває інформаційно-практичного характеру завдяки впровадженню передових освітніх технологій з широким використанням комп’ютерної техніки. До послуг студентів комп’ютерний клас з пакетами програм: CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, ArchiCAD, SketchUp, 3dsmax.

Навчальні дисципліни, які визначають підготовку фахівців зі спеціальності дизайн:
 • Матеріалознавство;
 • Історія мистецтв, архітектури і дизайну;
 • Технічні засоби і комп’ютерне проектування;
 • Основи фахової підготовки;
 • Проектування;
 • Рисунок;
 • Живопис;
 • Основи композиції;
 • Типологія об’єктів;
 • Теорія і методика проектування;
 • Нарисна геометрія і перспектива;
 • Основи декоративно-прикладного мистецтва;
 • Ландшафтна архітектура і дизайн інтер’єру;
 • Дизайн інтер’єрів;
 • Основи дизайну виставок і ярмарок;
 • Конструкції в дизайні інтер’єра;
 • Технологія будівництва та інженерне обладнання інтер’єрів і споруд;
 • Озеленення інтер’єрів і зимовий сад;
 • Основи містобудування;
 • Графічний дизайн;
 • Біоніка;
 • Ергономіка;
 • Основи формоутворення і моделювання;
 • Фірмовий стиль;
 • Комп’ютерна графіка в дизайн діяльності;
 • Основи правознавства;
 • Різновиди середовища;
 • Основи екологічного дизайну;
 • Дизайн-програмування;
 • Дизайн побутового середовища;
 • Дизайн середовища відпочинку;
 • Основи дизайну, реклами і інформаційного середовища.
 • Випускники спеціальності «Дизайн» працюють:

  Студенти та викладачі інституту тісно співпрацюють з державними та приватними організаціями міст Житомира та Києва, зокрема з: ПП «Інтердизайн», Житомирське комунальне підприємство «Житомир комунводоканал», зелене господарство тощо.

  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Дизайн"
  ЖІКІМ: Наш сертифікат про акредитацію спеціальності "Дизайн"

  Ми запрошуємо Вас подати документи та навчатися у нас, щоб стати фахівцем зі спеціальності "Дизайн"


  Житомирський інститут культури і мистецтв