Житомирський інститут культури і мистецтв


               Затверджую

              Директор ЖІКІМ

_________________________ Данчук Л.І.

«______»____________________ 2014 р.

 

Графік

навчального процесу Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

на 2015-2016 навчальний рік денна форма навчання ОКР «бакалавр»

 

 

Курс

Шифр та назва напряму підготовки/

спеціальності

Семестр

Теоретичне

навчання

Екзаменаційна сесія

Практика

Атестація

Канікули

1

2

3

4

5

6

7

8

1

6.020201

Театральне мистецтво

I

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

II

18.01.2016 - 20.05.2016

23.05.2016 – 04.06.2016

 

 

2

6.020201

Театральне мистецтво

III

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

IV

18.01.2016 - 29.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

03.05.2016-14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

3

6.020201

Театральне мистецтво

V

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

VI

18.01.2016 - 15.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

18.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

4

6.020201

Театральне мистецтво

VII

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

VIII

18.01.2016 - 01.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

04.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 25.06.2016

 

1

6.020207

 Дизайн

 

I

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

Навчальна практика

 2 год. на тиждень під час навчального процесу

27.12.2015 - 17.01.2016

II

18.01.2016 - 20.05.2016

23.05.2016 – 04.06.2016

 

 

2

6.020207

 Дизайн

III

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

IV

18.01.2016 - 29.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

03.05.2016-14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

3

6.020207

 Дизайн

V

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

VI

18.01.2016 - 15.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

18.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

4

6.020207 Дизайн

VII

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

VIII

18.01.2016 - 01.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

04.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 25.06.2016

 

2

6.020204 Музичне мистецтво

III

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

IV

18.01.2016 - 29.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

03.05.2016-14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

3

6.020204 Музичне мистецтво

V

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

IV

18.01.2016 - 15.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

18.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

4

6.020204 Музичне мистецтво

VII

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

VIII

18.01.2016 - 01.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

04.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 25.06.2016

 

2

6.020105 Документо-знавство та інформаційна діяльність

III

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

IV

18.01.2016 - 29.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

03.05.2016-14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

3

6.020105 Документо- знавство та інформаційна діяльність

V

 

01.09.2015 -11.12.2015

14.12.2015 - 26.12.2015

 

27.12.2015 - 17.01.2016

IV

18.01.2016 - 15.04.2016

16.05.2016 – 28.05.2016

Виробнича практика

18.04.2016 -14.05.2016

30.05.2016 – 31.08.2016

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу  ________________________________                                   Л.В.Примачук


Житомирський інститут культури і мистецтв