Житомирський інститут культури і мистецтв

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є комплексним структурним підрозділом Житомирського інституту культури і мистецтв, який здійснює навчально-методичні функції щодо організації, планування, контролю навчального процесу, вдосконалення змісту освіти всіх рівнів підготовки, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, сприяння професійній, методичній підготовці професорсько-викладацького складу, координацію діяльності підрозділів інституту з питань організації навчального процесу; контролює дотримання ліцензованих обсягів контингенту студентів.

Методична робота здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу за кредитно-трансферною системою у Житомирському інституті культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв», постановами, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, органів статистичного управління з питань звітності та ведення формалізованої навчальної документації вищих начальних закладів, Вченої ради, дирекції, науково-методичної ради та іншими законодавчими актами.

Головним завданням навчально-методичного відділу є вдосконалення навчального процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері культури й мистецтва.

Склад навчально-методичного відділу

Начальник навчально-методичного відділу Примачук Лариса Віталіївна.

Примачук Лариса Віталіївна начальник навчально-методичного відділу
Примачук Лариса Віталіївна начальник навчально-методичного відділу

Сахневич Ірина Дем’янівна  заступник начальника  навчально-методичного відділу
Сахневич Ірина Дем’янівна заступник начальника навчально-методичного відділу

Вознюк Владислав Віталійович методист навчально-методичного відділу
Вознюк Владислав Віталійович методист навчально-методичного відділу

Сахневич Олена Миколаївна методист навчально-методичного відділу
Сахневич Олена Миколаївна методист навчально-методичного відділу

Телефони відділу: (0412)44-81-05, (0412)44-81-03.


Житомирський інститут культури і мистецтв