Житомирський інститут культури і мистецтв


Кафедра гуманітарних та соціальних дисциплін

Діяльність викладачів кафедри спрямована на впровадження нової концепції вищої освіти, яка передбачає формування у молодого покоління умінь самостійного свідомого і відповідального навчання та розвитку творчих навичок, компетентності, високого рівня етико-естетичної культури, мобільності, комунікативності, підприємництва, виховання високодуховної та високопрофесійної особистості.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з профільними кафедрами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, що дозволяє з'єднати широку загальнокультурну підготовку майбутнього фахівця у сфері культури і мистецтв з глибоким знанням спеціальності. Вивчення дисциплін соціально-гуманітарної підготовки сприяє пробудженню в студентах інтересу до самопізнання, виявленню творчих здібностей та їх розвитку, засвоєнню кращих зразків української та світової культури. Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями у різних галузях знань. Студенти беруть активну участь у наукових конференціях на регіональному та всеукраїнському рівнях.

Викладачі кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін

Кафедру гуманітарних та соціальних дисциплін очолює кандидат педагогічних наук, доцент Сахневич Ірина Дем’янівна.

 Гусаківський Олексій Валерійович – викладач кафедри
 Гусаківський Олексій Валерійович – викладач кафедри

Сахневич Ірина Дем’янівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Сахневич Ірина Дем’янівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Циганчук Наталія Антонівна – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України
Циганчук Наталія Антонівна – кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України

Опанащук Петро Володимирович – кандидат історичних наук, доцент
Опанащук Петро Володимирович – кандидат історичних наук, доцент

Данилюк Олена Ярославівна – кандидат філософських наук
Данилюк Олена Ярославівна – кандидат філософських наук

Тепенчак Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук
Тепенчак Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук


Житомирський інститут культури і мистецтв