Житомирський інститут культури і мистецтв


про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу Житомирський інститут культури і мистецтв НАКККіМВідповідно наказу Національно академії керівних кадрів культури і мистецтв №59-о від 26.04.2017 р. про припинення функціонування відокремленого структурного підрозділу Житомирський інститут культури і мистецтв НАКККіМ (далі – Інститут), додатку до наказу №59-о, та листа міністерства культури №1673/11/13-17, Інститут припиняє функціонування шляхом ліквідації. Відповідно цього, зі студентами проводяться наступні операції:

- Студенти випускники (бакалавр, спеціаліст) отримують дипломи встановленого зразка відповідно Наказу МОН №525 від 12.02.2015, та затверджених зразків дипломів та додатків до них ЖІКіМ.

- Студенти 1,2,3 курсів переводяться на наступний курс, отримують академічні довідки та переводяться до ВНЗ України на сміжні, аба тотожні спеціальності за вибором студента.

- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв приймає студентів ЖІКІМ на сміжні та тотожні спеціальності відповідно цінового цензу ЖІКІМ на денну та заочну форму навчання. При переводі в НАКККіМ договори підписані в ЖІКіМ є дійсними до завершення навчання.

- Для отримання академічної довідки студент не повинен мати фінансової та академічної заборгованості.


Житомирський інститут культури і мистецтв