Житомирський інститут культури і мистецтв

Житомирський інститут культури і мистецтв
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
ліквідовано

Про ліквідацію Житомирського інституту культури і мистецтв НАКККіМЖитомирський інститут культури і мистецтв